Arkitekthjælp

Vi tilbyder 1 times gratis, uforpligtende arkitektrådgivning inkluderet i vores pakkeløsning til dig!

Er I i tvivl om mulighederne i jeres projekt? 

Vi har Tegnestuen Stedsans ved Tine Brandstrup siddende in-house, som kan give jer arkitektfaglig rådgivning til at hjælpe jer med at:

  • finde eksisterende kortgrundlag
  • finde originale tegninger
  • finde bestemmelser for grunden og bebyggelsen (kommuneplan, lokalplan, bevaringsværdi, BBR-oplysninger mm.)
  • komme med indledende ideer til indretning, ombygning, tilbygning, nybyg mm.

Tines speciale er, at tegne huse, der afspejler netop dig og din familie  - huse med personlighed!

Tine underviser også på Arkitektur & Design-uddannelsen på Aalborg Universitet, og er derfor opdateret på den nyeste viden indenfor blandt andet bæredygtighed, livscyklusanalyser, totaløkonomi, EPD’er (produktvaredeklarationer) og hvad der rører sig indenfor forskning.

Dine fordele ved det tætte samarbejde mellem Voldum Træbyg og Tegnestuen Stedsans er, at visioner, bygbarhed og budget altid går hånd i hånd.

Hvis I ønsker yderligere arkitektrådgivning kan I selvfølgelig efterfølgende få et tilbud på dette. Det kunne for eksempel være:

  • Skitser
  • Arkitekttegninger
  • Visualiseringer
  • VR (Virtual Reality) – en 3D-model som I selv kan gå rundt i
  • Dialog med myndighederne, myndighedsansøgning og selvfølgelig dialog med relevante samarbejdspartnere (konstruktør, ingeniør, landinspektør, leverandører med videre).

Prisen afhænger af opgavens omfang, derfor er det som regel nødvendigt med et indledende møde, før tilbuddet kan udarbejdes. De fleste projekter følger dog typisk den proces, der ses herunder.

Skitseprojekt

På baggrund af det indledende møde udarbejdes ét eller flere skitseforslag, der viser den overordnede idé for, hvordan jeres drømme opnår en synergi og matcher et budget. Hvis projektet er et nybyggeri, kan dette indeholde dispositionsforslag for grunden. Som en del af denne fase kan også være for-dialog med relevante myndigheder.

Myndighedsprojekt

På baggrund af skitseprojektet udarbejdes tegninger i nødvendigt omfang for ansøgning om byggetilladelse. Materialet udarbejdes i samarbejde med relevante rådgivere - såsom ingeniør, landinspektør, entreprenører - i dét omfang, det er relevant.

Hovedprojekt

Efter myndighedsansøgning udarbejdes byggetegninger og eventuelt udbudsmateriale, hvis projektet skal i licitation.

Byggeledelse

Voldum Træbyg og arkitekten kan I samarbejde varetage byggeledelse.

Tine Brandstrup

Arkitektingeniør

Få et uforpligtende tilbud

Udfyld formularen eller kontakt os på tlf.: 30 80 92 00 eller kontakt@voldumtraebyg.dk